Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

Ciljevi i zadaci:

 • Edukacija stomatologa
  1. Učiniti dostupnim postdiplomske studije stomatolozima iz Srbije i regiona po standardima Evropske unije.
  2. Podići nivo edukacije na polju implantologije.
  3. Sertifikacija polaznika Evropskog curriculuma kao i predavača.
  4. Omogućiti članovima internet edukaciju.
  5. Svaki član dobija 4 EDI žurnala godišnje.
  6. Izdanje EDI žurnala na srpskom jeziku.
 • Usluge pacijentima
  1. Kroz arbitražni odbor, posredovati u vanparničnim postupcima.
  2. Razvoj sudskomedicinske prakse u implantologiji.
 • Aktivnosti u celoj Evropi
  1. Razvijanje saradnje sa zemljama u regionu koji teže ka sličnim ciljevima.
  2. Implementacija evropske zakonodavne regulative ka nacionalnom ministarstvu prosvete i zdravstva.

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske