Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

O predsedniku dr Dušanu Vasiljeviću
specijalisti implantologije i paradontologije EDA,
Diplomat ICOI

Dušan Vasiljević rodjen u Beogradu, gde je završio Gimnaziju i Stomatološki fakultet (1974. god.), na kom je i stažirao (1977. god.). Nakon toga odlazi na AOK kliniku u Diseldorf, a 1982. god. otvara sopstvenu ordinaciju na severu Nemačke. Od tada se bavi aktivno estetskom protetikom, implantologijom i paradontologijom.

Sarađuje sa svetskim kapacitetima kao što su Sulc Bongarc, prof. Brånemark – Karolinska klinika itd. 1986. god. počinje da radi sa Brånemark sistem što ga svrstava među prvih 13 implantologa Nemačke. Prvi je na Beogradskom fakultetu (1988. god.) predstavio modernu implantologiju. U to vreme intezivira saradnja sa prof. Vojom Lekovićem i Stomatološki fakultet u Beogradu intezivno pomaže znanjem i opremom.

1990. god. učestvuje (kao jedan od osnivača) u osnivanju udruženja – Oralnih implantologa Jugoslavije (nije uspelo zbog raspada YU). Dr D. Vasiljević je predavač na mnogobrojnim stručnim skupovima (32 nacionalna i 74 međunarodna) i fakultetima.

Autor je velikog broja stručnih radova (prvi je objavljen u Nemačkoj u časopisu ZAHNARZT WOCHE u 22 nastavka – dao "kritično mišljene o novoj oblasti stomatologije".

2000 god. dobija zvanje Diplomate koje mu dodeljuje Medjunarodni kongres oralnih implantologa (The Internacional Congres of Oral implantologist).

2003 zvanje specijaliste za implantologiju Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. (DGZI) i European Dental Association (EDA) i tada počinje njegov rad u European Committee. Osniva UOI-SCG (udruzenje oralnih implantologa SCG).

2007. god. organizuje prvi, sada već tradicionalni, Mediteranski simpozijum i tada nalazi na otpor nekih profesora sa ovih prostora koji pokušavaju da implantologiju stave isključivo pod svoj domen, ne shvatajući da je implantologija potpuno nova stomatološka disciplina sa sopstvenim hirurškim i protetskim principima nastala od privatnih polivalentnih stomatologa.

Dr D. Vasiljević je predlagan za profesora, nosilac je velikog broja odlikovanja, kao što su: "Zlatna plaketa" Beogradskog Univerziteta, visoko odlikovanje presednika SCG – orden "Čovekoljublje", spec. Gramata Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Pavla, ...

Bio je savetnik u vladi Dr. Zorana Đinđića. Gradi sa svojim starijim sinom Dr. MSC. Vladanom Vasiljevićem jednu od najmodernijih klinika Evrope kao i super moderan Edukativan centar –završetak radova planiran početkom 2011. Kroz njegovu praksu i upoznavanje sa implantologijom je prošla čitava plejada kolega: Prof. Joza Perović,Prof. Voja Leković, Slavko Pećanac, Zvonko Ostojić, Zoran Stajčić, itd.

Naročito je intezivna njegova saradnja sa evropski istaknutim prof. Vitom Konstatinovićem kao i sa istaknutim i angazovanim Novosadskim Kolegama: dr Zoranom Marjanovićem i dr Branislavom Kardaševićem.

Dr Vasiljević je oženjen suprugom Anom sa kojom ima još jednog sina, Gorana, menadžera u LA.

Njegov moto je – Ne trebaju nam ljudi koji samo pričaju šta treba raditi, već oni koji nešto i urade! (acta non verba)

 

POZDRAVNO PISMO PREDSEDNIKA

www.vasiclinic.com
www.vasiljevic.de

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske