Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

12. Medjunarodni Kongres Stomatologa Vojvodine
organizator
Udruženje Stomatologa Implantologa Srbije USSI EDI

1. i 2. mart 2024. godine
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine
i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam AP VojvodineUplatu u iznosu od 4.000,00 RSD, iz Republike Srbije, neko za Vas možete izvršiti:

Na račun Uplata se vrši na račun kod AIK BankaUplatnica - primer  

Prijava učešća vrši se slanjem skenirane uplatnice na e-mail: ussiedi@ussiedi.com, najkasnije do 8.02.2024.

Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Elektronsku uplatu kotizacije u iznosu od  35,00  € možete izvršiti i na sledećim linkovima:Akreditacija: В-1743/23-II

Akreditovano za: LEКARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSКE SESTRE, STOMATOLOŠКE SESTRE, ZDRAVSTVENE I ZUBNE TEHNIČARE

Organizator: Stomatološka Sekcija -SLD, Komora doktora stomatologije Republike Srpske.

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem onlajn predavanja i onlajn prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), a sažeci odbranjenih radova biće objavljeni u Zborniku radova Jedanaestog međunarodnog kongresa Stomatologa Vojvodine sa UDK i ISBN brojevima. Prijava učešća za onlajn prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 1.12.2023., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


E-mail: ussiedi@ussiedi.com
           

ZA AUTORE: Obrazac prijave za prezentacije se može preuzeti ovde

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 29.01.2024. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacije su gratis)


Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Potvrde o učešću se dostavljaju na vašu e-mail adresu

Sva dodatna obaveštenja naći ćete na sajtu: www ussiedi.com


Predsednik Organizacionog odbora
Dr Zoran Marjanović

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske