Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

12. Medjunarodni Kongres Stomatologa Vojvodine
organizator
Stomatološka Sekcija DLV-SLD
Komora doktora stomatologije Republike Srpske

1. i 2. mart 2024. godine
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine
i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam AP VojvodineUplatu u iznosu od 3.000,00 RSD, iz Republike Srbije, neko za Vas možete izvršiti:

Na račun Uplata se vrši na račun kod Erste Bank a.d. broj: 340-11426220-03,
svrha uplate: 12. DLV SLD Kongres,
primalac: REA-S, 21000 Novi Sad, Radnička 15,
poziv na broj: broj Vaše licence.Uplatnica - primer  

Prijava učešća vrši se slanjem skenirane uplatnice na e-mail: ussiedi@ussiedi.com, najkasnije do 8.02.2024.

Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Elektronsku uplatu kotizacije u iznosu od  25,00  € možete izvršiti i na sledećim linkovima:Korisnici PayPal naloga, uplate mogu izvršiti i na e-mail adresu venera09@mts.rs u poruci navedite: "za 12. Medjunarodni DLV SLD Kongres"

Uplatu izvršiti najkasnije do 25.02.2024.

INFO na e-mail ussiedi@ussiedi.com ili na telefon +381624421896 ili +38121421896, sa potvrdom o plaćenoj kotizaciji

Nakon izvršene uplate, poslaćemo Vam na e-mail uputstvo za instaliranje ZOOM aplikacije, a link preko kog se pristupa predavanjima dubijate blagovremeno za svaki dan kongresa.

Tehnička podrška +38163504559 ili na venera09@mts.rs

Sertifikat o učešću dobijate naknadno na e-mail adresu ili PTT, kurirskom službom.


Akreditacija: В-1743/23-II

Akreditovano za: LEКARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSКE SESTRE, STOMATOLOŠКE SESTRE, ZDRAVSTVENE I ZUBNE TEHNIČARE

Organizator: Stomatološka Sekcija DLV-SLD, Komora doktora stomatologije Republike Srpske.

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem onlajn predavanja i onlajn prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), a sažeci odbranjenih radova biće objavljeni u Zborniku radova Jedanaestog međunarodnog kongresa Stomatologa Vojvodine sa UDK i ISBN brojevima. Prijava učešća za onlajn prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 1.12.2023., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


E-mail: venera09@mts.rs
           

ZA AUTORE: Obrazac prijave za prezentacije se može preuzeti ovde

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 29.01.2024. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacije su gratis)


Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Potvrde o učešću se dostavljaju na vašu e-mail adresu

Sva dodatna obaveštenja naći ćete na sajtu: www ussiedi.com


Predsednik Organizacionog odbora
Dr Zoran Marjanović

April 2023. godine, NOVI SAD

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR

BRONZANI SPONZORPOD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske