Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

11. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE – ONLINE


Glavni program

 PETAK 03.09.2021

Moderatori: Dr. Zoran Marjanović i Dr. Draško Karađinović
09:00 – 09:45 Ass. dr sci. Aleksandra Popovac, Srbija
,,Značaj korelacije dentalnog i kongnitivnog statusa na izbor i ishod protetske terapije“
09:45 – 10:00 DISKUSIJA
10:00 – 10:45 Prof. dr. sc.Asja Čelebić, Hrvatska
„Analiza snimaka magnetne rezonance za dijagnozu pomaka diska kod pacijenata sa TMD“
10:45 – 11:00 DISKUSIJA
11:00 – 11:45 Prof. Dr. Mira Jankulovska, Severna Makedonija
„Preventivno-restaurativni materijali u savremenoj dečijoj stomatologiji"
11:45 – 12:00 DISKUSIJA
12:00 – 12:45 Prof. dr Jelena Krunić, Rep. Srpska
„Regenarativna endodoncija - gde su granice terapije?“
12:45 – 13:00 DISKUSIJA
13:00 – 14:00 PAUZA
14:00 - 14:45 Prof. dr Nikola Stojanović, Rep. Srpska
„Greške i komplikacije u endodontskoj terapiji - put ka uspehu ili neuspehu“
14:45 – 15:00 DISKUSIJA
15:00 - 15:45 Prof. Dr. Irina Pohodenko-Chudakova, Belorusija
„Novi pristup hiruškom lečenju hroničnog odontogenog maksilarnog sinuzita i prognoza toka“
15:45 – 16:00 DISKUSIJA
16:00 - 16:45 Prof. Dr. Tamara Terehova, Belorusija
„Kvalitet života povezan sa zdravljem usne duplje pacijenata sa anomalijama zuba “
16:45 - 17:00 DISKUSIJA
17:00 - 17:30 POSTER PREZENTACIJE:
• Dr. Marina Relić
• Dr. Nataša Pejčić
• Dr. Neda Perunović
• Nikolina Popadić


 SUBOTA 04.09.2021

Moderatori: Dr. Emilija Josić i Dr. Ivan Josić
09:00 – 09:45 Prof. dr. sc. Sanja Peršić Kiršić , Hrvatska
„Kompromisna rešenja u stomatološkoj protetici- zašto i u kojoj meri?“
09:45 – 10:00 DISKUSIJA
10:00 – 10:45 Doc. Dr.Bojan Jovičić, Srbija
„Značaj biologije tkiva i menadžmenta mekog tkiva u savremenoj stomatologiji“
10:45 – 11:00 DISKUSIJA
11:00 – 11:45 Prof. Dr. Sonja Apostolska, Severna Makedonija
„Savremeni aspekti konzervativne rekonstrukcije endodontski lečenih zuba“
11:45 – 12:00 DISKUSIJA
12:00 – 12:45 Prof. Dr. Stevo Matijević, Srbija
„Upotreba proteolitičkih enzima u stomatološkoj praksi“
12:45 – 13:00 DISKUSIJA
13:00 – 14:00 PAUZA
14:00 - 14:45 Prof. Dr. Ksenija Bošković, Srbija
„Uloga D vitamina u lečenju reumatskih bolesti“
14:45 – 15:00 DISKUSIJA
15:00 - 15:45 Prof. Dr. Rade Živković, Srbija
“Mogućnosti rekonstrukcije prednjih zuba”
15:45 – 16:00 DISKUSIJA
16:00 - 16:45 Dr. Irena Kukolj - - USMENA PREZENTACIJA
„Terapija distalnog zagrižaja modifikacijom rasta sa posebnim osvrtom na M blok“
16:45 – 17:00 DISKUSIJA
17:00 ZATVARANJE KONGRESA

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske