Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

12. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE

1. i 2. mart 2024. godine - poslovna zgrada NIS-a, Narodnog Fronta 12, Novi Sad
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine
i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine

Akreditacija: В-1743/23-II

Akreditovano za: LEКARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSКE SESTRE, STOMATOLOŠКE SESTRE, ZDRAVSTVENE I ZUBNE TEHNIČARE

Organizator:

Broj bodova:
15 - bodova za predavače po pozivu,
13 - bodova za usmene prezentacije,
11 - bodova za poster prezentacije,
10 - bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu i prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija).


Za 12. Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Skerlićeva 5
E-mail: ussiedi@ussiedi.com
           


ZA AUTORE: Obrazac prijave za prezentacije se može preuzei ovde

Sve prijavljene radove obradiće Naučni odbor Kongresa, te će svaki autor do 29.02.2024. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
  • od 01.02.2024. do 01.03.2024. god. ..........4.000,00 RSD
  • uplate za WorkShopove na isti račun
  • uplate za Disco Party, petak ...................... 3.000,00 RSD
  • uplate za Svečanu večeru, subota .............. 5.000,00 RSD

Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacija su gratis)
- Za studente, stažere i nezaposlene, prisustva predavanjima su besplatna, a sertifikat sa bodovima se dobija samo uz uplatu kotizacije.


Uplata se vrši na račun kod AIK Banke:Uplatnica - primer

Uplatnica - primer

 

Prijava za učešća je OBAVEZNA i vrši se slanjem ličnih podataka: Ime i prezime, broj licence, zvanje i uplatnica

na e-mail: ussiedi@ussiedi.com, najkasnije do 29.02.2024.

Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Sertifikat o učešću dobijate naknadno na e-mail adresu ili PTT.

Sva dodatna obaveštenja su na sajtu www.ussiedi.com

Tehnička podrška +381 63 515 687 ili na ussiedi@ussiedi.com

Tel 1: 063/421 300;
Tel 2: 021/421 896
Predsednik Organizacionog Odbora
Dr Zoran Marjanović

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske