Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

9. Medjunarodni USSI EDI Kongres
suorganizator
Stomatološka Sekcija DLV-SLD
Komora doktora stomatologije Republike Srpske

9. i 10. april 2021. godine ONLINE
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine
i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine

Akreditacija: V-1487/20-II

Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE

Organizator: UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI (USSI EDI).

Suorganizator: Stomatološka Sekcija DLV-SLD.

Broj bodova:
15 - bodova za predavanja po pozivu,
13 - bodova za usmene prezentacije,
11 - bodova za poster prezentacije,
10 - bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem onlajn predavanja i onlajn prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), a sažeci odbranjenih radova biće objavljeni u Zborniku radova Devetog međunarodnog kongresa Stomatologa Implantologa Srbije sa UDK i ISBN brojevima. Prijava učešća za onlajn prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 1.03.2021., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


E-mail: ussiedi@ussiedi.com
           


ZA AUTORE: Obrazac prijave za prezentacije se može preuzeti ovde

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 20.03.2021. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
  • do 15.03.2021. god. .................................3.000,00 RSD
  • od 16.03.2021. do 03.04.2021. god. ..........3.500,00 RSD
  • posle 03.04.2021. god. .............................4.000,00 RSD

Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacija su gratis)
- Za studente, stažere i nezaposlene, prisustva predavanjima su besplatna


Uplata se vrši na račun kod Sberbank Srbija a.d. broj: 285-2221040000008-64,,
svrha uplate: 9. USSI EDI Kongres,
primalac: USSI EDI, 21000 Novi Sad, Skerlićeva 5,
poziv na broj: broj Vaše licence.Uplatnica - primer  

Prijava učešća vrši se slanjem skenirane uplatnice na e-mail: ussiedi@ussiedi.com, najkasnije do 8.04.2021.

Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Nakon dostavljene potvrde o uplati, poslaćemo Vam na e-mail uputstvo za instaliranje ZOOM aplikacije, a link preko kog se pristupa predavanjima dobićete blagovremeno za svaki dan kongresa.

Sertifikat o učešću dobijate naknadno na e-mail adresu ili PTT, kurirskom službom.

Sva dodatna obaveštenja naći ćete na sajtu:
www ussiedi.com

Podrška +381606433133 ili na ussiedi@ussiedi.com


Predsednik Organizacionog odbora
Dr Dušan Vasiljević

Decembar 2020. godine, NOVI SAD

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske