Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

10. Medjunarodni USSI EDI Kongres
suorganizator
Stomatološka Sekcija DLV-SLD
Komora doktora stomatologije Republike Srpske

9. i 10. decembar 2022. godine ONLINE
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine
i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam AP VojvodineUplatu u iznosu od 3.000,00 RSD, iz Republike Srbije, neko za Vas možete izvršiti:

Na račun kod Sberbank Srbija a.d. broj: 285-2221040000008-64,
svrha uplate: 10. USSI EDI Kongres,
primalac: USSI EDI, 21000 Novi Sad, Skerlićeva 5,
poziv na broj: broj Vaše licence.Uplatnica - primer  

Prijava učešća vrši se slanjem skenirane uplatnice na e-mail: ussiedi@ussiedi.com, najkasnije do 8.12.2022.

Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Elektronsku uplatu kotizacije u iznosu od  25,00  € možete izvršiti i na sledećim linkovima:Korisnici PayPal naloga, uplate mogu izvršiti i na e-mail adresu ussiedi@ussiedi.com u poruci navedite: "za 9. Medjunarodni USSI EDI Kongres"

Uplatu izvršiti najkasnije do 8.12.2021.

INFO na e-mail ussiedi@ussiedi.com ili na telefon +381624421896 ili +38121421896, sa potvrdom o plaćenoj kotizaciji

Nakon izvršene uplate, poslaćemo Vam na e-mail uputstvo za instaliranje ZOOM aplikacije, a link preko kog se pristupa predavanjima dubijate blagovremeno za svaki dan kongresa.

Tehnička podrška +38163504559 ili na ussiedi@ussiedi.com

Sertifikat o učešću dobijate naknadno na e-mail adresu ili PTT, kurirskom službom.


Akreditacija: V-1487/20-II

Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE

Organizator: UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI (USSI EDI).

Suorganizator: Stomatološka Sekcija DLV-SLD, Komora doktora stomatologije Republike Srpske.

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem onlajn predavanja i onlajn prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), a sažeci odbranjenih radova biće objavljeni u Zborniku radova Devetog međunarodnog kongresa Stomatologa Implantologa Srbije sa UDK i ISBN brojevima. Prijava učešća za onlajn prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 1.03.2021., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


E-mail: ussiedi@ussiedi.com
           

ZA AUTORE: Obrazac prijave za prezentacije se može preuzeti ovde

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 20.11.2021. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacije su gratis)


Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Potvrde o učešću se dostavljaju na vašu e-mail adresu

Sva dodatna obaveštenja naći ćete na sajtu: www ussiedi.com


Predsednik Organizacionog odbora
Dr Dušan Vasiljević

Januar 2022. godine, NOVI SAD

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske